ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9/12/2021
- Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ  Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ 9/12/2021 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ