Άσκηση ηλεκτροφόρησης
- Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022 -

Για την 4η άσκηση "Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών", εκ παραδρομής είχαν μπει ημερομηνίες για Τετάρτη και όχι Τρίτη.

Οι νέες σωστές ημερομηνίες διορθώθηκαν και αναφέρονται σωστά στο αναρτημένο αρχείο στο πεδίο "Εγγραφα".