Σχετικά με την πρόοδο - Αλλαγή ώρας
- Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022 -

παιδιά γεια σας

Για να διευκολυνθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του 3ου και του 4ου έτους που έχουν πρακτική την ημέρα της προόδου 27/5  και ώρα 12.00, η ώρα της προόδου μετατίθεται για τις 14.00-15.00, πάντα στην αίθουσα ΑΕ