Οκτώβριος 2022
Εισαγωγή στο εργαστήριο διεργασιών Ι   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 - 10:00 π.μ.
Ιανουάριος 2022
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 - 6:00 μ.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 - 6:00 μ.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 - 6:00 μ.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 6:00 μ.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 - 6:00 μ.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 - 6:00 μ.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση      
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 - 6:00 μ.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 - 6:00 μ.μ.
Δεκέμβριος 2021
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 - 6:00 μ.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 - 1:48 μ.μ.
Νοέμβριος 2021
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC   
Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC         
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC   
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC      
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC   
Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC     
Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 - 10:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC      
Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021 - 8:00 π.μ.
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC   
Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021 - 10:58 π.μ.
Προθεσμία για τις εκθέσεις   
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 - 6:00 μ.μ.
Προθεσμία για τις εκθέσεις   
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 - 6:00 μ.μ.
Προθεσμία για τις εκθέσεις   
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 - 6:00 μ.μ.
Οκτώβριος 2020
Προθεσμία για τις εκθέσεις   
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 - 6:00 μ.μ.