Οκτωβρίου 2022
Εισαγωγή στο εργαστήριο διεργασιών Ι   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022 (Ώρα: 10:00)
Ιανουαρίου 2022
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 (Ώρα: 18:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 (Ώρα: 18:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 (Ώρα: 18:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 (Ώρα: 18:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 (Ώρα: 18:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 (Ώρα: 18:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση      
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 (Ώρα: 18:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 (Ώρα: 18:00)
Δεκεμβρίου 2021
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 (Ώρα: 18:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Καταλυτική οξείδωση   
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για Αλκαλική Υδρολησής   
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 (Ώρα: 13:48)
Νοεμβρίου 2021
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC   
Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC         
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC   
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC      
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC   
Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC     
Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC      
Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2021 (Ώρα: 08:00)
προθεσμία υποβολής έκθεσης για CSTR και GC   
Δευτέρα, 01 Νοεμβρίου 2021 (Ώρα: 10:58)
Προθεσμία για τις εκθέσεις   
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 (Ώρα: 18:00)
Προθεσμία για τις εκθέσεις   
Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2020 (Ώρα: 18:00)
Προθεσμία για τις εκθέσεις   
Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2020 (Ώρα: 18:00)
Οκτωβρίου 2020
Προθεσμία για τις εκθέσεις   
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 (Ώρα: 18:00)