Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ορισμός ιδρυματικού email στην πλατφόρμα Exams
- Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 -

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων exams.eclass.upatras.gr και έχουν χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή τους προσωπικό email (gmail,hotmail κτλ) να μπουν μέχρι την Πέμπτη 11/6 στο προφίλ τους και να το αλλάξουν με το ιδρυματικό τους email (username@upnet.gr) ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία εξετάσεων. Από την Παρασκευή 12/6 η δυνατότητα αυτή θα είναι απενεργοποιημένη.

Να τονιστεί εδώ ότι το email στη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν έχει χαρακτήρα ενημερώσεων καθώς το σχετικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο για τους διδάσκοντες. Οι φοιτητές θα συνεχίζουν να ενημερώνονται για τα μαθήματα τους όπως γινόταν μέχρι τώρα μέσω της υπηρεσίας eclass.

Για την αλλαγή του email θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

 

profile.gif