Κρητικό Θέατρο (ΝΘ 031)

Αρετή Βασιλείου

Περιγραφή

Ει­σα­γω­γή στο ι­στο­ρι­κό, κοι­νω­νι­κό, πο­λι­τι­στι­κό και αισθητικό πλαί­σιο της ιταλικής και κρητικής Αναγέννησης / Νεοκλασικισμού. Το ζήτημα των παραστάσεων στην Κρήτη της Αναγέννησης. Τα δραματικά είδη (τραγωδία, κωμωδία, ποιμενικό δράμα, θρησκευτικό δράμα). Ανά­λυ­ση της Ε­ρω­φί­λης, του Κα­τζούρ­μπου, και της Πα­νώ­ριας του Γε­ωρ­γί­ου Χορ­τά­τση, του Βασιλιά Ροδολίνου του Ιωάννη Ανδρέα Τρώιλου, του Φορτουνάτου του Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου και της Θυ­σί­ας του Α­βρα­άμ. Α­να­φο­ρά σε σύγ­χρο­νες πα­ρα­στά­σεις έρ­γων του κρη­τι­κού θεά­τρου.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Σχεδιάγραμμα παράδοσης
 • Το θέατρο της Αναγέννησης στην Ιταλία, από το οποίο επηρεάζεται το Κρητικό Θέατρο

   

 • Η Κρητική Αναγέννηση μέσα από το ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό πλαίσιό της

   

 • Λογοτεχνία και ποίηση στην Κρητική Αναγέννηση ? Οι πρόδρομοι της Κρητικής Λογοτεχνίας

   

 • Το Ποιμενικό Δράμα: η Πανώρια του Γεώργιου Χορτάτση και άλλα δείγματα ποιμενικής ποίησης και δραματουργίας

   

 • Η Κωμωδία: ο Κατζούρμπος του Γεώργιου Χορτάτση, ο Φορτουνάτος του Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου και ο Στάθης

   

 • Η Τραγωδία: η Ερωφίλη του Γεώργιου Χορτάτση, ο Βασιλιάς Ροδολίνος του Ιωάννη Ανδρέα Τρώιλου και ο Ζήνων

   

 • Το Θρησκευτικό Δράμα: Η Θυσία του Αβραάμ

   

 • Τα Ιντερμέδια του Κρητικού Θεάτρου

   

 • Τα τεκμήρια για πιθανές παραστάσεις του Κρητικού Θεάτρου στην εποχή του και η αναβίωσή του κατά τον Μεσοπόλεμο για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή, ύστερα από αιώνες σκηνικής λήθης

Υποχρεωτική ανάγνωση θεατρικών έργων, πάνω στα οποία οι φοιτητές εξετάζονται
 1. Γεώργιος Χορτάτσης, Ερωφίλη, επιμ. Στυλιανός Αλεξίου ? Μάρθα Αποσκίτη, Στιγμή, Αθήνα, 1988.
 2. Ιωάννης Ανδρέας Τρωίλος, Ροδολίνος, πρόλογος Στυλιανός Αλεξίου, επιμ. Μάρθα Αποσκίτη, Στιγμή, Αθήνα, 1987.
 3. Μάρκος Αντώνιος Φόσκολος, Φορτουνάτος, κριτική έκδοση ? σημειώσεις ? γλωσσάριο Alfred Vincent, εκδοτική επιμ. Θεοχάρης Δετοράκης, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο, 1980.
 4. Γεώργιος Χορτάτσης, Κατζούρμπος, κριτική έκδοση Λίνος Πολίτης, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Σπουδών, Ηράκλειο, 1964.
 5. Γεώργιος Χορτάτσης, Πανώρια, κριτική έκδοση Εμμανουήλ Κριαράς, Θεσσαλονίκη, 1975.
 6. Η Θυσία του Αβραάμ, κριτική έκδοση Wim F. Bakker ? Arnold F. van Gemert, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1996.
Βιβλιογραφία
 1. David Holton, «Η κρητική αναγέννηση», στον τόμο David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, απόδοση στα ελληνικά Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2002, σ. 1-20.
 2. Χρύσα Μαλτέζου, «Το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο», στον τόμο David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, απόδοση στα ελληνικά Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2002, σ. 21-58.
 3. Arnold van Gemert, «Λογοτεχνικοί πρόδρομοι», στον τόμο David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, απόδοση στα ελληνικά Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2002, σ. 59-94.
 4. Rosemary Bancroft-Marcus, «Ποιμενικό δράμα και ειδύλλιο», στον τόμο David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, απόδοση στα ελληνικά Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2002, σ. 95-124.
 5. Alfred Vincent, «Κωμωδία», στον τόμο David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, απόδοση στα ελληνικά Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2002, σ. 125-156.
 6. Walter Puchner, «Τραγωδία», στον τόμο David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, απόδοση στα ελληνικά Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2002, σ. 157-194.
 7. Rosemary Bancroft-Marcus, «Ιντερμέδια», στον τόμο David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, απόδοση στα ελληνικά Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2002, σ. 195-222.
 8. Wim Bakker, «Θρησκευτικό δράμα», στον τόμο David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, απόδοση στα ελληνικά Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2002, σ. 223-252.
 9. Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, «Ιταλικές Ακαδημίες και Θέατρο. Οι Stravaganti του Χάνδακα», στον τόμο Στέφανος Κακλαμάνης ? Γιάννης Μαυρομάτης (επιμ.), Κρητικό Θέατρο. Μελέτες, Στιγμή, Αθήνα, 1998, σ. 11-64.
 10. Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, «O Francesco Barozzi και η Ακαδημία των Vivi του Ρεθύμνου», στον τόμο Στέφανος Κακλαμάνης ? Γιάννης Μαυρομάτης (επιμ.), Κρητικό Θέατρο. Μελέτες, Στιγμή, Αθήνα, 1998, σ. 65-90.
 11. Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, «O Antonio Molino στην Κέρκυρα, στην Κρήτη και στη Βενετία», στον τόμο Στέφανος Κακλαμάνης ? Γιάννης Μαυρομάτης (επιμ.), Κρητικό Θέατρο. Μελέτες, Στιγμή, Αθήνα, 1998, σ. 91-118.
 12. Δημήτρης Σπάθης, «Ιταλικές πηγές και κρητική αναγεννησιακή δραματουργία (Χορτάτσης, Τζιράλντι και Ευριπίδης)», στο Ιωσήφ Βιβιλάκης (επιμ.), Δάφνη. Τιμητικός τόμος για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο, Παράρτημα (Μελετήματα 1) του περ. Παράβασις (Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), Ergo, Αθήνα, 2001, σ. 319-342.
 13. Αναστασία Παπαδία-Λάλα, «Οικιακή εργασία στο αστικό περιβάλλον της κρητικής κωμωδίας. Λογοτεχνικές απεικονίσεις και ιστορική πραγματικότητα», στο Ιωσήφ Βιβιλάκης (επιμ.), Δάφνη. Τιμητικός τόμος για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο, Παράρτημα (Μελετήματα 1) του περ. Παράβασις (Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), Ergo, Αθήνα, 2001, σ. 241-250.
 14. Απόστολος Σαχίνης, Γύρω στο Κρητικό Θέατρο, Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη, 1980.
 15. Στυλιανός Αλεξίου, Η Κρητική Λογοτεχνία και η εποχή της. Μελέτη φιλολογική και ιστορική, Στιγμή, Αθήνα, 1995.
 16. Στέφανος Κακλαμάνης, Έρευνες για το πρόσωπο και την εποχή του Γεωργίου Χορτάτση, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1993.
 17. Γεώργιος Χορτάτσης, Κατσούρμπος, πρόγραμμα από τη θεατρική παράσταση της «Νέας Σκηνής» Λευτέρη Βογιατζή, επιμ. Στ. Κακλαμάνης, Μάιος 1993.
 18. Αρετή Βασιλείου, «Η αναβίωση του κρητο-επτανησιακού θεάτρου στον Μεσοπόλεμο», στο Ι. Βιβιλάκης (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου. Το Ελληνικό Θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα, Παράρτημα (Μελετήματα 2) του περ. Παράβασις (Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Αθηνών), Αθήνα, 2002, σ. 275-288.
 19. Θόδωρος Χατζηπανταζής, Διάγραμμα Ιστορίας Νεοελληνικού Θεάτρου, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014.
 20. Σημειώσεις του διδάσκοντος στα ελληνικά.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -