Η Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο

Δημήτριος Πολίτης

Περιγραφή
  1. Σχέση Λογοτεχνίας και Προσχολικής Εκπαίδευσης-Γενικές αρχές.
  2. Η θέση της Λογοτεχνίας στο Αναλυτικό (και στο Ωρολόγιο) Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
  3. Η συμβολή των νηπιαγωγών στη διάδοση της Λογοτεχνίας για Παιδιά και ο ρόλος τους κατά την επαφή των νηπίων με τα λογοτεχνικά βιβλία.
  4. Τα λογοτεχνικά κείμενα στο Νηπιαγωγείο: Εικονογραφημένα Βιβλία, Παραμύθια-Μύθοι, Παραμυθικές-Μικρές Ιστορίες, Ποίηση, Θέατρο.
  5. Διαθεματικές προσεγγίσεις-Λογοτεχνικές δραστηριότητες (σε σχέση με: Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Βιβλία Γνώσεων, Διαπολιτισμική Αγωγή).

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Μάθημα  Κάθετης Πρακτικής [με υποχρεωτικές παρουσίες  και πρακτική στο Νηπιαγωγείο (υλοποίηση δραστηριοτήτων)].

Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται ως απλό Επιλογής.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις