Λογοτεχνία για Παιδιά ΙΙ

Δημήτρης Πολίτης

Περιγραφή
  1. Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας για Παιδιά (βασικές έννοιες και διακρίσεις).
  2. Συνοπτικό ιστορικό διάγραμμα της ελληνικής Λογοτεχνίας για Παιδιά (βασικοί σταθμοί, κύριοι εκπρόσωποι).
  3. Λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά στην Αρχαιότητα, στο Μεσαίωνα, στους Νεότερους Χρόνους?Η εξελικτική πορεία των λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά, κατά είδη (Ποίηση, Διήγημα, Μυθιστόρημα).
  4. Από τη Λογοτεχνία για ενηλίκους στη Λογοτεχνία για Παιδιά.
  5. Διασκευές και μεταπλάσεις λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά-Η ελληνική εμπειρία του 19ου αιώνα.
  6. Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο δημιουργίας της σύγχρονης ελληνικής Λογοτεχνίας για Παιδιά (19ος-20ός αιώνας-Κύρια χαρακτηριστικά και θεματολογία).
  7. Αναλυτική παρουσίαση παλαιότερων Ελλήνων λογοτεχνών και αντιπροσωπευτικών έργων [Λ. Μελάς (Γεροστάθης), Δ. Βικέλας (Λουκής Λάρας), Π. Δέλτα, Γρ. Ξενόπουλος, Α. Μεταξά, Η. Τανταλίδης, Γ. Βιζυηνός, Α. Πάλλης, Ζ. Παπαντωνίου, κ.ά.]-Περιοδικά για παιδιά.
  8. Σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή για παιδιά (τάσεις-αντιπροσωπευτικά έργα, αισθητικά
Περισσότερα  

Ημερολόγιο