ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Περιγραφή

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών στο μάθημα αυτό,
o φοιτητής/τρια θα έχει εμπειρία στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση πειραμάτων για την επίδειξη και την κατανόηση βασικών νόμων της Φυσικής στην περιοχή του Ηλεκτρομαγνητισμού και της Οπτικής.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να αποφασίζει για την καταλληλότητα των οργάνων που είναι διαθέσιμα σε ένα σχολικό εργαστήριο, προκειμένου να τα αξιοποιήσει για την επίδειξη πειραμάτων που αναφέρονται σε νόμους της Φυσικής.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες από το διαδίκτυο προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό για την κατανόηση φυσικών διεργασιών.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να παρουσιάζει κάποιο θέμα φυσικής σε ακροατήριο διαφόρων επιπέδων σε ό,τι αφορά την γνώση Φυσικής.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος: Πειράματα Ηλεκτροστατικής. Στατικά φορτία εκ πιέσεως. Πυκνωτές - Διηλεκτρικά. Εφαρμογές.
Ηλεκτρικό ρεύμα. Σύνδεση αντιστάσεων. Εξάρτηση της ηλ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο