Νοσηλευτικές Θεωρίες. (NURS 108)

Δρ. Ελένη Ν. Αλμπάνη

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει μια ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης των Νοσηλευτικών θεωριών και αναφέρετε στην αναγκαιότητα τους ,καθώς και στα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης θεωρίας στην συγκεκριμένη περίπτωση του ατόμου που παρέχει την φροντίδα.

Ημερολόγιο