Τεχνολογίες Διαδικτύου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Περιγραφή
 • Η ιστορία του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού.
 • Βασικές έννοιες του Διαδικτύου (Μοντέλα Αναφοράς, Υπηρεσίες, Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα)
 • Τοπολογίες δικτύων
 • Θεμελιώδη συστατικά και αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού
 • Διευθυνσιοδότηση και Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο.
 • Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού
 • Φυλλομετρητές Παγκόσμιου Ιστού (WWW Browsers)
 • Μηχανές Αναζήτησης και αρχές λειτουργίας
 • Γλώσσες σήμανσης Ιστοσελίδων (HTML 4 και 5)
 • Γλώσσα Προσδιορισμού Εμφάνισης Ιστοσελίδων: CSS
 • Θέματα σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Ιστοτόπων
 • Ευχρηστία στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Κινητός παγκόσμιος ιστός (mobile web)
 • Αρχές ανάπτυξης Ιστοτόπων
 • Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις