Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων (2020-21)

Μαρία Ρήγκου

Περιγραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάθημα το παρακολουθούν και όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα "Εξόρυξη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση". 

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων (κανονικοποίηση). Μετάβαση από το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων στο σχεσιακό. Όψεις (views), περιορισμοί (constraints), συναλλαγές (transactions), stored procedures, triggers. Συγχρονισμός προσπέλασης (concurrency) σε περιβάλλοντα με πολλούς χρήστες. Βελτιστοποίηση αιτημάτων προσπέλασης (query optimization). Επίκαιρα θέματα βάσεων δεδομένων (βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, ασφάλεια βάσεων δεδομένων, διαχείριση γνώσης και βάσεις δεδομένων και γνώσης, XML, OLAP, Data Warehouse κ.λπ.). Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών πάνω από πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (ODBC, JDBC). Οι φοιτητές θα αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να εκτελούν όλες τις βασικές εργασίες που σχετίζονται με τη σχεδίαση, την υλοποίηση και τη διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων: Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός ΒΔ (ER, Σχεσιακό διάγραμμα), Δημιο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο