ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ

Γεώργιος Κακαρελίδης

Περιγραφή

Αφορα το μάθημα Ξένη Γλώσσα Ορολογία των πρώην τμημάτων ΤΕΙ: Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΕΣΠΣ, κλπ)

Ημερολόγιο