Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες

Ιωάννης Δημητρίου

Περιγραφή

Η θεωρία πιθανοτήτων είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένω μαθηματικών που αφορά στην δημιουργία μαθηματικών μοντέλων, για την περιγραφή τυχαίων φαινομένων, των οποίων η έκβαση, το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να προβλεφτεί με βεβαιότητα. Οι αρχές και οι μέθοδοι της θεωρίας πιθανοτήτων αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε ερευνητή και η σπουδαιότητα της αποδεικνύεται από το μεγάλο εύρος εφαρμογών της σε πολλές περιοχές των εφαρμοσμένων επιστημών. Η ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας, η εκτίμηση των επιδράσεων της σε μελέτες και τα σχέδια ενος μηχανικού καθώς και η λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει έννοιες και μεθόδους πιθανοτήτων. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη μοντελοποίηση και τη μαθηματική αναλυση φαινομένων στα οποία υπεισέρχεται η τυχαιότητα. Επιπλέον, θα μελετηθούν εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας στοχαστικών διαδικασιών, που αποτελεί την δυναμική της θεωρίας πιθανοτήτων.

Κωδικός: MSCI609
Κατηγορία: Επιστήμης των Υλικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις