ΠΕΖ_LSI101_1ο εξάμηνο_Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας

Αναστάσιος Μίντζας, Ζωή Λυγερού

Περιγραφή

Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας

Life at the cellular level: principles of molecular and cellular biology

ECTS: 5

 

Συντονιστές, Ζ. Λυγερού, Α. Μίντζας

Διδάσκοντες: Ι. Ζαρκάδης, Ζ. Λυγερού, Ε. Μαργιωλάκη, Α. Μίντζας, Ν. Μοσχονάς, Α. Παπαχατζοπούλου, Σ. Ταραβήρας

 

Περιεχόμενο: Δομή κυττάρου, βιομόρια και ροή ενέργειας στα κύτταρα, δομή και λειτουργία πρωτεϊνών, γενετικό υλικό και ροή γενετικής πληροφορίας ? γονιδιακή ρύθμιση, κυτταρικά διαμερίσματα, κυτταρική επικοινωνία, κυτταρικός πολλαπλασιαμός, αναγέννηση ιστών

 

Βασικοί όροι/έννοιες (που θα πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν ολοι οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος): προκαρυωτικό/ευκαρυωτικό κύτταρο και βασικές υποκυτταρικές δομές (κυτταρική μεμβράνη,πυρήνας, μιτοχόνδριο, ριβόσωμα κλπ), πεπτίδιο, αμινοξύ, πλευρική αλυσίδα, 1ταγής, 2ταγής, 3ταγής δομή, ATP, αλλοστερική ρύθμιση, φωσφορυλίωση/μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις, DNA, pre-mRNA, mRNA, tRNA, rRNA, νουκλεοτίδιο - βάση, bp, γονίδιο, χρωματίνη, χρ

Περισσότερα  
Περιεχόμενο μαθήματος

LSI101

Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας

Life at the cellular level: principles of molecular and cellular biology

 

ECTS: 5

Eclass:  https://eclass.upatras.gr/courses/MED937/

 

Συντονιστές, Ζ. Λυγερού, Α. Μίντζας

Διδάσκοντες: Ι. Ζαρκάδης, Ζ. Λυγερού, Ε. Μαργιωλάκη, Α. Μίντζας, Ν. Μοσχονάς, Α. Παπαχατζοπούλου, Σ. Ταραβήρας

 

Περιεχόμενο: Δομή κυττάρου, βιομόρια και ροή ενέργειας στα κύτταρα, δομή και λειτουργία πρωτεϊνών, γενετικό υλικό και ροή γενετικής πληροφορίας ? γονιδιακή ρύθμιση, κυτταρικά διαμερίσματα, κυτταρική επικοινωνία, κυτταρικός πολλαπλασιαμός, αναγέννηση ιστών

 

Βασικοί όροι/έννοιες (που θα πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν ολοι οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος): προκαρυωτικό/ευκαρυωτικό κύτταρο και βασικές υποκυτταρικές δομές (κυτταρική μεμβράνη,πυρήνας, μιτοχόνδριο, ριβόσωμα κλπ), πεπτίδιο, αμινοξύ, πλευρική αλυσίδα, 1ταγής, 2ταγής, 3ταγής δομή, ATP, αλλοστερική ρύθμιση, φωσφορυλίωση/μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις, DNA, pre-mRNA, mRNA, tRNA, rRNA, νουκλεοτίδιο - βάση, bp, γονίδιο, χρωματίνη, χρωμόσωμα/χρωματίδα, ομόλογο χρωμόσωμα, κεντρομερές, τελομερές, νουκλεόσωμα, ιστόνες, ρυθμιστικές αλληλουχίες (υποκινητής/ενισχυτής), επιγενετική ρύθμιση, εσόνιο/εξόνιο, ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης, κωδικόνιο, γενετικός κώδικας, αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση, μεταγωγή σήματος, υποδοχέας/προσδέτης, κινάση, μίτωση, μείωση, βλαστοκύτταρα, κυτταρική διαφοροποίηση

 

Προαπαιτούμενη γνώση: -

 

Μορφή διδασκαλίας: reading course , 2.5 ώρες μάθημα/εβδομάδα

 

Βασικό σύγγραμμα (δανείζεται στους φοιτητές για τη μελέτη τους): Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας/Alberts et al

 

Τρόπος εξέτασης:

  • για φοιτητές με υποχρεωτική παρακολούθηση:τεστ μετά το πέρας κάθε ενότητας (50%), τελικές εξετάσεις (50%)
  • για φοιτητές με ακαδημαϊκή παρακολούθηση (απόφοιτοι τμημάτων επιστημών ζωής): παρουσίαση εργασίας σε σύγχρονα θέματα μοριακής/κυτταρικής βιολογίας, παραδείγματα: gene editing-CRISP/R, nanotubes-exosomes και κυτταρική επικοινωνία, iPS cells -κυτταρικός επαναπρογραμματισμός και αναγεννητική ιατρική, small non-coding RNAs και ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης

 

Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

 

1η εβδομάδα

Εισαγωγή: Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου                

2η εβδομάδα

Δομή κυττάρου, διαμερισματοποίηση

3η εβδομάδα

Βιομόρια, ενέργεια, αρχές μεταβολισμού            

4η εβδομάδα

Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών

5η εβδομάδα

DNA και δομή χρωμοσωμάτων 

6η εβδομάδα

Αντιγραφή DNA ? διατήρηση της γενετικής πληροφορίας

7η εβδομάδα

Ροή της γενετικής πληροφορίας: μεταγραφή, μετάφραση

8η εβδομάδα

Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης                                       

9η εβδομάδα

Κυτταρική επικοινωνία

10η εβδομάδα

Κυτταρικός πολλαπλασιασμός ? κυτταρικός θάνατος

11η εβδομάδα

Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά

12η εβδομάδα

Τα κύτταρα συγκροτούνται σε ιστούς   

13η εβδομάδα

Παρουσίαση εργασιών              

 

 

Ημερολόγιο