ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ιωάννης Μεσσήνης

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και είναι μια εισαγωγή στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών που προκύπτουν από την συνεχή εξέλιξη των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital Humanities), ως επικουρικής επιστήμης στην κλασσική επιστήμη της Φιλολογίας

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Σε αυτή την Ενότητα θα ασχοληθούμε με τις βασικές έννοιες της επιστήμης των Υπολογιστών. Θα γνωρίσουμε την ιστορική - τεχνολογική εξέλιξη των Υπολογιστικών Συστημάτων το υλικό και τις βασικές λειτουργίες τους

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με το Λογισμικό του Υπολογιστή καθώς επίσης και με την Διαχείριση του Υπολογιστή . Θα δούμε την χρησιμότητα και την δομή του Λειτουργικού Συστήματος, την εξέλιξη του και τα κυριότερα είδη του. Επίσης θα μάθουμε πως Οργανώνουμε και Διαχειριζόμαστε στα Αρχεία του Υπολογιστή

Σε αυτή την Ενότητα θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές των δικτύων των υπολογιστών. Θα αναπτυχθουν το διαδύκτυο και οι βασικότερες υπηρεσίες του. Θα γινει μια up to date ενημερωση για τους κανόνες ασφαλείας του διαδικτύου και θα παρουσιαστούν οι τεχνικές αναζήτησης με τη χρήση της google search engine

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις