ΠΜΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι

Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη

Περιγραφή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΜΥΘΟΚΡΙΤΙΚΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -