Μέθοδοι Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

Χρήστος Κανελλόπουλος

Περιγραφή

Εισαγωγή στη γνώση σε μια σειρά από αναλυτικές τεχνικές που είναι χρήσιμες στην έρευνα ορυκτών, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων. Ανάλυση των βασικών αρχών λειτουργίας τους και εξικοίωση με την επεξεργασία αναλυτικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτές και οι εφαρμογές τους στην έρευνα ορυκτών, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων.

Ημερολόγιο