Υλικά και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Σοφοκλής Μακρίδης και Παναγιώτα Μιχαλακάκου

Περιγραφή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Μάθημα 1: Εισαγωγή στα υλικά

Μάθημα 2: Διερεύνηση των φυσικών και συνθετικών υλικών

Μάθημα 3: Μαγνητοθεμικά υλικα

Μάθημα 4: Ηλεκτροχρωμικά Υλικά

Μάθημα 5: Κεραμικά και σύνθετα υλικά

Μάθημα 6: Νανοσύνθετα υλικά

Μάθημα 7: Εισαγωγή στα πράσινα κτήρια και δομημένο περιβάλλον

Μάθημα 8: διατήρηση των οικολογικών ισορροπιών της φύσης

Μάθημα 9: υπερκατανάλωση ενέργειας

Μάθημα 10: Ενεργειακή εξοικονόμηση

Μάθημα 11: Βιοκλιματικά Κτήρια

Μάθημα 12: Υλικά Αλλαγής Φάσης

Μάθημα 13: Ανακεφαλαίωση της ύλης του μαθήματος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις