Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Σοφοκλής Μακρίδης

Περιγραφή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Μάθημα 1: Εισαγωγή στις Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Μάθημα 2: Επιλογής ενός υλικού ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανάγκες

Μάθημα 3: Μικροσκοπική και μακροσκοπική δομή των Κατασκευαστικών υλικών με τις ιδιότητες τους

Μάθημα 4: Τα σιδηρούχα κράματα (ανθρακούχοι χάλυβες, χαλυβοκράματα ,ανοξείδωτοι χάλυβες, χυτοσίδηροι) οι θερμικές και οι επιφανειακές κατεργασίες- χρήση διαγραμμάτων θερμικών κατεργασιών

Μάθημα 5: Μη σιδηρούχα κράματα (ελαφρά μέταλλα ,κράματα διαφόρων μέταλλων , αντίστοιχες θερμικές κατεργασίες.

Μάθημα 6: Κεραμικά υλικά, βασικές αρχές

Μάθημα 7: Διαγράμματα φάσεων-τύποι κραμάτων

Μάθημα 8: Διάβρωση των μεταλλικών υλικών

Μάθημα 9: Εισαγωγικά στοιχεία από την τεχνολογία μορφοποίησης των υλικών

Μάθημα 10: Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι

Μάθημα 11: Οικολογικά Υλικά ? Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κατασκευών.

Μάθημα 12: Αντοχή-Αστοχία Υλικών

Μάθημα 13: Ανακεφαλαίωση της ύλης του μαθήματος

Να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υλικών. Τ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις