Τεχνολογίες Υδρογόνου και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Σοφοκλής Μακρίδης

Περιγραφή

Ιδιότητες Υδρογόνου - φορέας ενέργειας, Παραγωγή Υδρογόνου, Αποθήκευση Υδρογόνου, Συμπίεση Υδρογόνου, Κυψέλες Καυσίμου, Σύστημα Ταμιευτήρα-Κυψέλης Καυσίμου, Μοντελοποίηση συστήματος αποθήκευσης υδρογόνου, Ηλεκτροπαραγωγή και καύση υδρογόνου, Νέες τεχνολογίες σε κινητές και ακίνητες εφαρμογές, Οικονομία υδρογόνου.

Κωδικός: ENV181
Κατηγορία: Μηχανικών Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -