Τεχνολογίες Υδρογόνου και δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Σοφοκλής Μακρίδης

Περιγραφή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην τεχνολογία υδρογόνου

Μάθημα 2: Παραγωγή Υδρογόνου

Μάθημα 3: Αποθήκευση Υδρογόνου

Μάθημα 4: Υλικά και Διεργασίες Παραγωγής και αποθήκευσης Υδρογόνου

Μάθημα 5: Χρήσεις υδρογόνου

Μάθημα 6: Κυψέλες Καυσίμου και Ηλεκτρόλυση

Μάθημα 7: Αυτόνομα συστήματα υδρογόνου για παραγωγή ενέργειας

Μάθημα 8: Δέσμευση Διοξειδίου του Άνθρακα

Μάθημα 9: Συστήματα – φίλτρα και μέθοδοι δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Μάθημα 10: Μοντελοποίηση συστημάτων

Μάθημα 11:Αποθήκευση και συμπίεση υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα

Μάθημα 12:Ενεργειακή πολιτική

Μάθημα 13: Ανακεφαλαίωση της ύλης του μαθήματος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις