Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Διδασκαλία 2021-2022) (ECE_Y106)

Νικόλαος Αβούρης, Βασίλης Παλιουράς, Κυριάκος Σγάρμπας

Περιγραφή

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην επιστήμη των υπολογιστών και τον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python.

Εγχειρίδιο του μαθήματος (2021-22), έκδοση 1.3 (περιλαμβάνει οδηγίες Covid 19)

Θέματα που καλύπτονται:
1. Εισαγωγή στην Python, μεταβλητές, αριθμητικές εκφράσεις, αναπαραστάσεις αριθμών, Ψηφιακή αριθμητική. Ψηφιοποίηση Πληροφορίας. 2. Python: Βασικές εντολές, εντολές εισόδου/εξόδου, εντολές επιλογής. 3. Python: Βρόχοι επανάληψης, συναρτήσεις βιβλιοθηκών (modules), συναρτήσεις οριζόμενες από τον χρήστη 4. Python: Ακολουθίες, συμβολοσειρές, κωδικοποίηση χαρακτήρων, λίστες και λεξικά. 5. Python: Αρχεία, κλήσεις στο λειτουργικό σύστημα 6-7. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός στην Python, Ορισμός κλάσεων, δημιουργία αντικειμένων, μέθοδοι, κληρονομικότητα. 8. Γραφικές διεπαφές χρήστη, προγραμματισμός με tkinter. 9-10. Παράλληλος προγραμματισμός με την Python.  11. Λειτουργικά συστήματα: Διαχείριση διεργασιών, Χρονο-προγραμματισμός διεργασιών, Εικονική μνήμη. 12. Κοινωνική διάσταση πληροφορικής

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Την πρώτη βδομάδα θα γίνει η πρώτη διάλεξη θεωρίας (Δευτέρα 11 Οκτ.) με αντικείμενο Εισαγωγή στην Python, μεταβλητές, αριθμητικές εκφράσεις, αναπαραστάσεις αριθμών, Ψηφιακή αριθμητική. Ψηφιοποίηση Πληροφορίας. 

Θα γίνει η Εργαστηριακή Άσκηση Ε0 (Εισαγωγή στο Εργαστήριο) την Τετάρτη και Πέμπτη για όλες τις ομάδες. Προσοχή η παρουσία σας στο Εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

Την εβδομάδα αυτή μελετάμε τις βασικές εντολές της Python, εισόδου/εξόδου, συμβολοσειρές, τη βιβλιοιθήκη math, και την εντολή if για υπό-συνθήκη εκτέλεση εντολών.

Επίσης την εβδομάδα αυτή θα γίνει η πρώτη εργαστηριακή άσκηση Ε1 για τις ομάδες εργαστηρίου Α1- Α6. 

Κατά την εβδομάδα αυτή βλέπουμε τις λίστες, πλειάδες και τις δομές επανάληψης της Python

Επίσης θα γίνει η εργαστηριακή άσκηση Ε1 για τις ομάδες Β1, Β2, Β3.

Την εβδομάδα αυτή θα δούμε τα λεξικά (dictionaries) και τα σύνολα (sets)

Εργαστήριο θα έχουν οι ομάδες Α1, Α2, Α3 και οι Β4, Β5, Β6

Την εβδομάδα αυτή θα συζητήσουμε τρόπους για δόμηση ενός προγράμματος με χρήση συναρτήσεων (functions). Επίσης θα δούμε τις βιβλιοθήκες (modules) και τη δομή try/except.

Εργαστηριακή άσκηση 2 για τις ομάδες Β1,Β2,Β3 και A4,A5,A6

Στο μάθημα αυτό θα δούμε πώς η Python διαχειρίζεται αρχεία, και πώς με τις βιβλιοθήκες os και os.path έχουμε πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας.

Εργαστηριακές ασκήσεις θα γίνουν μόνο την Πέμπτη για τις ομάδες Β4,Β5 και Β6 (άσκηση Ε2)

Την εβδομάδα αυτή θα δούμε τα αντικείμενα και τις κλάσεις στην Python

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις