Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Διδασκαλία 2022-2023) (ECE_Y106)

Νικόλαος Αβούρης, Βασίλης Παλιουράς, Κυριάκος Σγάρμπας

Περιγραφή

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην επιστήμη των υπολογιστών και τον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python.

Εγχειρίδιο του μαθήματος (2022-2023)

Θέματα που καλύπτονται:
1. Εισαγωγή στην Python, μεταβλητές, αριθμητικές εκφράσεις, αναπαραστάσεις αριθμών, Ψηφιακή αριθμητική. Ψηφιοποίηση Πληροφορίας. 2. Python: Βασικές εντολές, εντολές εισόδου/εξόδου, εντολές επιλογής. 3. Python: Βρόχοι επανάληψης, συναρτήσεις βιβλιοθηκών (modules), συναρτήσεις οριζόμενες από τον χρήστη 4. Python: Ακολουθίες, συμβολοσειρές, κωδικοποίηση χαρακτήρων, λίστες και λεξικά. 5. Python: Αρχεία, κλήσεις στο λειτουργικό σύστημα 6-7. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός στην Python, Ορισμός κλάσεων, δημιουργία αντικειμένων, μέθοδοι, κληρονομικότητα. 8. Γραφικές διεπαφές χρήστη, προγραμματισμός με tkinter. 9-10. Παράλληλος προγραμματισμός με την Python.  11. Λειτουργικά συστήματα: Διαχείριση διεργασιών, Χρονο-προγραμματισμός διεργασιών, Εικονική μνήμη. 12. Κοινωνική διάσταση πληροφορικής, ελεύθερο λογισμικό.

Το μάθημα περιλαμβάν

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Την πρώτη βδομάδα θα γίνει η πρώτη διάλεξη θεωρίας με αντικείμενο Εισαγωγή στην Επιστήμη των υπολογιστών, στην Python, μεταβλητές, αριθμητικές εκφράσεις, αναπαραστάσεις αριθμών, Ψηφιακή αριθμητική. Ψηφιοποίηση Πληροφορίας. 

Θα γίνει η Εργαστηριακή Άσκηση Ε0 (Εισαγωγή στο Εργαστήριο) την Τετάρτη και Πέμπτη για όλες τις ομάδες. Προσοχή η παρουσία σας στο Εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

Δείτε την τελευταία ανακοίνωση με τις ομάδες εργαστηρίου

Αν δεν βρείτε το όνομά σας στην κατάσταση να στείλετε μήνυμα εγγραφής στην υπεύθυνη εργαστηρίου karavats@upatras.gr για να ενταχθείτε σε κάποια ομάδα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις