Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Διδασκαλία 2019-2020)

Νικόλαος Αβούρης, Βασίλης Παλιουράς, Κυριάκος Σγάρμπας

Περιγραφή

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην επιστήμη των υπολογιστών και τον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python.

Εγχειρίδιο του μαθήματος

Θέματα που καλύπτονται:
1. Εισαγωγή στην Python, μεταβλητές, αριθμητικές εκφράσεις, αναπαραστάσεις αριθμών, Ψηφιακή αριθμητική. Ψηφιοποίηση Πληροφορίας. 2. Python: Βασικές εντολές, εντολές εισόδου/εξόδου, εντολές επιλογής. 3. Python: Βρόχοι επανάληψης, συναρτήσεις βιβλιοθηκών (modules), συναρτήσεις οριζόμενες από τον χρήστη 4. Python: Ακολουθίες, συμβολοσειρές, κωδικοποίηση χαρακτήρων, λίστες και λεξικά. 5. Python: Αρχεία, κλήσεις στο λειτουργικό σύστημα 6. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός στην Python, Ορισμός κλάσεων, δημιουργία αντικειμένων, μέθοδοι, κληρονομικότητα. 7. Γραφικές διεπαφές χρήστη, προγραμματισμός με tkinter. 8-9. Στοιχεία αρχιτεκτονικής υπολογιστών Σύστημα Μνήμης, Ιεραρχία μνήμης, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. 10. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και στο Διαδίκτυο. Δικτυακός προγραμματισμός 11. Λειτουργικά συστήματα: Διαχείριση διεργασιών, Χρονο

Περισσότερα  
Κωδικός: ECE_Y106
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών » Προπτυχιακό
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο