Οικονομική Ιστορία (ECO_130)

Βασίλειος Πατρώνης

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του διδάσκοντα: Βασίλης Σ. Πατρώνης, «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Από τις κοινωνίες της αρχαιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Αθήνα 2019.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2 πρώτες διδακτικές εβδομάδες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : Οι κοινωνίες της αρχαιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : Η Μεσαιωνική Οικονομία και Κοινωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : Η «Οικονομική Επανάσταση» και η πορεία προς την οικονομία της αγοράς.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΡΩΪΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ (1450-1780) (4 διδακτικές εβδομάδες).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV : Η μετάβαση από τον Μεσαίωνα στην Πρώιμη Νεότερη Εποχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : Οι εξερευνήσεις, οι ανακαλύψεις και οι αποικιακές αυτοκρατορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI : Η ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία κατά τον 16ο και 17ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII : Ο εμπορικός καπιταλισμός και η πορεία προς τη βιομηχανική επανάσταση.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1780-1914) (3 διδακτικές ε

Περισσότερα  

Ημερολόγιο