Οικονομετρία (OIKON 320)

Ιωάννης Βενέτης

Περιγραφή

Ιστοσελίδα του μαθήματος "Οικονομετρία" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών. 

Από τις επιλογές του μενού στο αριστερό μέρος της οθόνης, μπορείτε να μεταβείτε στα υποσυστήματα του μαθήματος. Παρακαλώ διαβάστε τον

οδηγό του μαθήματος (2020/21)

Ώρες γραφείου σύνδεσμος teams

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις Ιαν/Φεβ, Ιου, Σεπ 2021

 • Απλό γραμμικό υπόδειγμα και εξειδικεύσεις του
 • Στατιστική επαγωγή και πρόβλεψη στο απλό γραμμικό υπόδειγμα
 • Πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα και εξειδικεύσεις του

Η ύλη καλύπτεται πλήρως από το βιβλίο του μαθήματος

"Εισαγωγή στην Οικονομετρία"

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50660777

Έκδοση: 2/2015

Συγγραφείς: ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ISBN: 9789609427517

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

και συγκεκριμένα, από τα κεφάλαια 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Διευκρινήσεις: Το κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό (απαραίτητο όμως για τη μελέτη σας).


 Αντίστοιχη ύλη από οποιοδήποτε βιβλίο Οικονομετρίας επιλέξατε.

Για παράδειγμα, η ύλη από το βιβλίο "Οικ

Περισσότερα  

Ενότητες

 • Ορισμός Οικονομετρίας
 • Τύποι δεδομένων
 • Διαμόρφωση βασικού οικονομετρικού υποδείγματος
 • Ερμηνεία συντελεστή κλίσης
 • Ασκήσεις
 • Αιτιότητα και πλασματικές συσχετίσεις
 • Το απλό διμεταβλητό υπόδειγμα παλινδρόμησης και οι «κλασσικές» υποθέσεις
 • Μέθοδος εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων (ΕΤ)
 • Συντελεστής προσδιορισμού R2
 • Ασκήσεις
 • Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας συντελεστών
 • Πρόβλεψη με το απλό γραμμικό υπόδειγμα
 • Ασκήσεις
 • Ο χρόνος ως ερμηνευτική μεταβλητή
 • Λογαριθμικός-λογαριθμικός μετασχηματισμός
 • Λογαριθμικός-γραμμικός μετασχηματισμός
 • Γραμμικός-λογαριθμικός μετασχηματισμός
 • Στασιμότητα και μη στασιμότητα
 • Μέθοδος εκτίμησης μέγιστης πιθανοφάνειας
 • Ιδιότητες εκτιμητών μέγιστης πιθανοφάνειας
 • Ασκήσεις
 • Εισαγωγή στο πολλαπλό υπόδειγμα
 • Εκτίμηση ελαχίστων τετραγάνων στο πολλαπλό υπόδειγμα
 • Θεώρημα Gauss-Markov
 • Εκτιμητής της διακύμανσης του διαταρακτικού όρου
 • Στατιστική επαγωγή στο πολλαπλό υπόδειγμα
 • Κριτήρια προσαρμογής στο πολλαπλό υπόδειγμα
 • Ερμηνεία συντελεστών πολλαπλής παλινδρόμησης και διαμερισμένη παλινδρόμηση
 • Εξειδίκευση του υποδείγματος
 • Πολυσυγγραμμικότητα
 • Ψευδομεταβλητές
 • Ασκήσεις
 • Το γενικό γραμμικό πλαίσιο ελέγχων
 • Έλεγχος ενός και μόνο συντελεστή
 • Έλεγχος ενός γραμμικού περιορισμού
 • Έλεγχος σημαντικότητας της παλινδρόμησης
 • Έλεγχος γραμμικών υποθέσεων με την προσέγγιση του «περιορισμένου» υποδείγματος
 • Ασκήσεις
 • Εισαγωγή
 • Έλεγχος προβλεπτικής αποτυχίας Chow
 • Έλεγχος σημείου διακοπής κατά Chow
 • Έλεγχοι διαρθρωτικής μεταβολής όταν το σημείο μεταβολής θεωρείται άγνωστο
 • Ασκήσεις

Ημερολόγιο