Περιφερειακή Οικονομική

Δημήτρης Σκούρας

Περιγραφή

Περιφερειακή Οικονομική

Θεματικές Ενότητες:

Περιφερειακή Οικονομική Θεωρία

Eισαγωγή ? Έννοια και τύποι των περιφερειών. Περιφερειακό εισόδημα και προσδιορισμός της απασχόλησης, Υπόδειγμα εξαγωγικής βάσης, Κεϋνσιανό υπόδειγμα, Περιφερειακός πολλαπλασιαστής, Εφαρμογές περιφερειακών πολλαπλασιαστών, Οικονομετρικά περιφερειακά υποδείγματα. Περιφερειακά Υποδείγματα Εισροών-Εκροών, Η μέθοδος εισροών-εκροών, Πολλαπλασιαστές προϊόντος και εισοδήματος, Εφαρμογές εισροών-εκροών. Νεοκλασσικά Υποδείγματα Ανισοτήτων Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υποδείγματα Περιφερειακής Ανάπτυξης Εξαγωγικού Προσανατολισμού. Διαπεριφερειακή Μετανάστευση, Κλασσικό υπόδειγμα μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, Εναλλακτικά υποδείγματα μετανάστευσης, Οικονομικές επιπτώσεις μετανάστευσης.

Ποσοτικές Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης

Τα Περιφερειακά Δεδομένα. Διάφοροι τύποι περιφερειακών δεδομένων, Οργάνωση περιφερειακών δεδομένων, Ανεύρεση περιφερειακών δεδομένων, Παρουσίαση περιφερειακών δεδομένων. Περιγραφική Ανάλυση Περιφερει

Περισσότερα  
Κωδικός: ECON1214
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις