ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ιωάννης Μαναριώτης

Περιγραφή

Introduction, sewage, sewage and effluent characteristics and effects, emission limits and conditions, principles of applied microbiology, waste water treatment (introduction, gratings and sanding, sandblasting, balancing, sedimentation and flotation, biological digestion, rotating bio-discs, activated sludge, treatment, advanced treatment, sludge treatment, oxidation and decontamination lakes), soil disposal, collection system erosion, plant design.

Κωδικός: CIV1561
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο