Ηλεκτρικές Μετρήσεις & Οργανομετρία

Χρήστος Χρηστίδης, Γεωργία Κούκιου

Περιγραφή

Εργαστηριακές ασκήσεις: - Χρήση ψηφιακού παλμογράφου για την παρατήρηση της φόρτισης και εκφόρτισης ενός πυκνωτή, και της σταθεράς χρόνου: τ=RC του κυκλώματος. - Χρήση ψηφιακού παλμογράφου για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου σε RC κύκλωμα με σύνδεση σειράς. -Δημιουργία σχημάτων Lissajous με ψηφιακό παλμογράφο για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου σε RC κύκλωμα με σύνδεση σειράς. -Χρήση ψηφιακού παλμογράφου για την παρατήρηση της χαρακτηριστικής καμπύλης ρεύματος-τάσης μιας ωμικής αντίστασης σε RC κύκλωμα. -Χρήση ψηφιακού παλμογράφου για την παρατήρηση της χαρακτηριστικής καμπύλης ρεύματος-τάσης μιας διόδου.

Κωδικός: 23NY106
Κατηγορία: Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο