Νανοηλεκτρονική και Κβαντικές Πύλες

Χρήστος Χρηστίδης

Περιγραφή

Αρχές λειτουργίας: Το κβαντικό δυφίο (qubit). Συμβολισμός Dirac. Σφαίρα Bloch. Τανυστικά γινόμενα των qubits. Χώρος Hilbert κβαντικού καταχωρητή και κβαντική διαπλοκή. Μετασχηματισμοί συμμετρίας & Μέτρηση. Ορθομοναδιαίοι  μετασχηματισμοί και κβαντικές πύλες. Θεώρημα μη-κλωνοποίησης.

Κβαντικές πύλες: Πύλες που δρουν σε δύο ή περισσότερα qubits: CNOT, SWAP, FREDKIN, CCNOT, PERES. Οι κβαντικές λογικές πύλες ΝΟΤ, XOR, AND, OR. Αντιστρέψιμες λογικές πύλες και κυκλώματα. Αξιολόγηση και προσομοίωση κβαντικών κυκλωμάτων.

Χρήσεις: Οι γνώσεις αυτές είναι το προαπαιτούμενο για την εκπαίδευση στην υλοποίηση κβαντικών κυκλωμάτων υπολογισμού κβαντικών αλγορίθμων, όπως είναι (βλέπε στους συνδέσμους): (ι) το Quantum Information Software Kit (QISKit), που είναι ένα λογισμικό για προγραμματισμό των κβαντικών επεξεργαστών με 5 και 20 qubits  στο IBM Q, (ιι) το πρόγραμμα περιήγησης Quirk  που είναι ένας εξομοιωτής κβαντικών κυκλωμάτων που αλληλεπιδρά, προσομοιώνει και animates σε πραγματικό χρόνο. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις