Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 7 (2021-22) (ARC-070)

Γ. Αίσωπος, Δ. Γιαννίσης, Κ. Γρίβας, Π. Δραγώνας (συντονιστής), Δ. Κατσώτα, Π. Λέφας, Γ. Πανέτσος, Λ. Παπαλαμπρόπουλος, Α. Πρωίμου, Α. Ρόδη.

Περιγραφή

Πρόκειται για το έβδομο μάθημα σε μια σειρά εργαστηριακών μαθημάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7 οργανώνεται κάτω από το γενικό θεματικό πλαίσιο "Εκδοχές κατοίκησης".

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη της κατοικίας στη συλλογική της μορφή και σε μεγάλη κλίμακα με τη μορφή συγκροτήματος ή συγκροτημάτων κατοικιών. Η συλλογική κατοικία συνοδεύεται και από άλλα προγράμματα δημόσια ή και ιδιωτικά. Η τοποθεσία που επιλέγεται μπορεί να είναι αστική ή περιαστιακή, προτιμώνται όμως περιβάλλοντα που παρουσιάζουν δυναμικές μετασχηματισμού μέσα στο χρόνο.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναλύονται παραδειγματικά έργα από την ιστορία της αρχιτεκτονικής και διδάσκονται διαφορετικές μεθοδολογίες σχεδιασμού και κτιριολογικής επεξεργασίας. Εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη του κτιρίου κατοικιών αλλά και οι διαφορετικές τυπολογικές εκφάνσεις του. Μελετώνται εξέχοντα παραδείγματα τυπολογιών διαμερισμάτων κτιρίων κατοικιών.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα και οι βασικές παραδοχές

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις