Οικοδομική Τεχνολογία 4 (ARCH 640)

Αικ. Λιάπη, Π. Κουφόπουλος, Δ. Αντωνίου, Αθ. Κουμάντος, Μ. Παπαβαρνάβας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξάσκηση των φοιτητών στον ολοκληρωμένο οικοδομικό σχεδιασμό ενός κτηρίου ειδικών απαιτήσεων με έμφαση στη διαμόρφωση του φορέα στέγασής του από μέταλλο ή/και ξύλο. Ο στόχος είναι να καταστεί σαφές στους φοιτητές: α) το πλαίσιο εφαρμογής και διερεύνησης της οικοδομικής των υπό εξέταση κατασκευών, β) οι παράμετροι που επηρεάζουν την οικοδομική των κατασκευών αυτών καθώς και γ) οι μέθοδοι και τα εργαλεία που διαθέτει ο Αρχιτέκτονας για να επιλύσει τα θέματα αυτών των κατασκευών.

Το μάθημα της Οικοδομικής Τεχνολογίας 4 θα εμβαθύνει σε θέματα σχεδιασμού σύνθετων φορέων και κατασκευών (κλειστών ή ανοικτών) από ξύλο ή μέταλλο, ή και συνδυασμό τους, την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, θεμάτων προκατασκευής, κ.ά. Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη οικοδομικών λεπτομερειών μη συμβατικών κατασκευών μέσα από τον αναλυτικό σχεδιασμό της συνδεσμολογίας των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, σε συνδυασμό με τη σύνθεση ελαφρών στοιχείων του εξωτερικού περιβλήματος κτηρίων. Όπως και στ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο