Ανάλυση χρηστών

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιοί από τους παρακάτω αποτελούν δευτερεύοντες χρήστες ενός συστήματος αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων λεωφορείων που πρόκειται να εγκατασταθεί στον κεντρικό σταθμό της πόλης;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Τυπικά, κατά την ανάλυση των χρηστών ενός διαδραστικού συστήματος διακρίνονται οι εξής κατηγορίες χρηστών:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιοί από τους παρακάτω αποτελούν τριτεύοντες χρήστες ενός συστήματος αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων λεωφορείων που πρόκειται να εγκατασταθεί στον κεντρικό σταθμό της πόλης;