Η έννοια της σχεδίασης (design)

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής αναφορικά με τη διαδικασία σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων;