Μοντέλα ερεθίσματος απόκρισης

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ο νόμος της εξάσκησης προβλέπει το χρόνο που απαιτείται για:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ο νόμος Fitts προβλέπει το χρόνο που απαιτείται για:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ο νόμος της εξάσκησης αφορά μόνο δεξιότητες που σχετίζονται με:

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Τα 5 σημεία που μπορούν να επιλεγούν πιο γρήγορα στην επιφάνεια εργασίας είναι:

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με το νόμο του Fitts, αυξάνοντας το μέγεθος ενός κουμπιού τι πετυχαίνουμε;