Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή, το κινητήριο υποσύστημα

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή, η περίοδος του κινητήριου επεξεργαστή είναι περίπου: