Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το αισθητήριο υποσύστημα

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή, το αισθητήριο υποσύστημα:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή, η περίοδος του αισθητήριου επεξεργαστή είναι περίπου: