Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Εισαγωγή και επισκόπηση

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή ο άνθρωπος περιγράφεται ως τρία αλληλεπιδρώντα υποσυστήματα:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι στάδιο του Μοντέλου Ανθρώπινου Επεξεργαστή;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Τo Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή λαμβάνει υπόψη του: