Η γνωστική λειτουργία της προσοχής

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιές δύο λειτουργίες συγκρούονται στο φαινόμενο Stroop;