Οπτική αντίληψη: Από το γενικό στο επιμέρους

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το οπτικό βοήθημα ______ διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παρακάτω εικόνα.

(αρχική εικόνα από openclipart.org, uploader: menosmedia)

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το οπτικό βοήθημα ______ διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παρακάτω εικόνα/

(δημιουργός εικόνας Sule Kristina, άδεια CC).