3η Εργαστηριακή Άσκηση

Εργασίες με διαλύματα, Χρήση ογκομετρικής φιάλης, Παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης Molarity, % Συγκέντρωση Διαλυμάτων, Μετατροπή % Συγκέντρωσης σε Molarity, Αραίωση διαλυμάτων, Μέτρηση αγωγιμότητάς υδατικών διαλυμάτων