4. Θεωρία: Χημικός Δεσμός-  Καταστάσεις Ύλης -  Ενδομοριακές και Διαμοριακές Δυνάμεις-  Μεταλλικός Δεσμός - Στερεά Σώματα

 Ιοντικός δεσμός, Ομοιοπολικός δεσμός, Πολωμένοι ομοιοπολικοί δεσμοί, Ηλεκτραρνητικότητα, Πολικά μόρια - Υγρή και Στερεή Κατάσταση, Φάσεις, Ιδιότητες Υγρών - Είδη διαμοριακών δυνάμεων, Δεσμός υδρογόνου, Μεταλλικός Δεσμός - Στερεά Σώματα