Η γλώσσα του παιδιού σύμφωνα με την κοινωνιοσημειωτική λειτουργική γλωσσολογία

Στην έβδομη ενότητα περιγράφεται η ανάπτυξη της γλώσσας σύμφωνα με τη Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία (ΣΛΓ) και εξηγούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του γλωσσικού συστήματος του βρέφους.

Παρουσίαση Ενότητας 7