Η κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση της γλωσσικής ανάπτυξης (Halliday)

Στην έκτη ενότητα παρουσιάζεται το άρθρο του  Μ.Α.Κ.Halliday Η γλώσσα και η αναμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας και συζητούνται οι βασικές παραδοχές της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας.

Παρουσίαση Ενότητας 6
Άρθρο Μ.Α.Κ. Halliday

Halliday, Μ.Α.Κ.  (1999). Η γλώσσα και η αναμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας. Γλωσσικός Υπολογιστής, 1: 19-32. [προσαρμογή στα ελληνικά: Χριστίνα Λύκου]