Οργάνωση χρόνου και χώρου στα νηπιαγωγεία
Παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας τάξεων νηπιαγωγείων (ωράριο και διαδικασίες)
Συζήτηση για την οργάνωση του χώρου στο νηπιαγωγείο