ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (Ε. ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ)