Λεξικολογία

Ενότητες

12η Ενότητα (Περιθωριακά Λεξιλόγια)

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να διακρίνουν τα περιθωριακά λεξιλόγια της Νέας Ελληνικής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Να εντοπίζουν τις λεγόμενες "λεξιπλασίες" και να αναγνωρίζουν τους λόγους επινόησής τους.