Λεξικολογία

Ενότητες

7η Ενότητα (Εννοιακές σχέσεις (αντίθεση, πολυσημία))

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να επεξεργάζονται τις εννοιακές σχέσεις της αντίθεσης και της πολυσημίας. Να διακρίνουν τις τρεις κατηγορίες αντιθέτων (συμπληρωματικά αντίθετα, αντώνυμα και κατευθυντικά αντίθετα). Τέλος, να διακρίνουν τα είδη της πολυσημίας (γραμμική και μη γραμμική πολυσημία).