Λεξικολογία

Ενότητες

6η Ενότητα (Εννοιακές σχέσεις (υπωνυμία, μερωνυμία, συνωνυμία))

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι λέξεις σχετίζονται ή διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τη σημασία τους. Να διακρίνουν εκείνες τις σχέσεις που σχετίζουν ή διαφοροποιούν σημασιολογικά τις λέξεις είτε στον παραδειγματικό είτε στον συνταγματικό άξονα. Τέλος, να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να ερμηνεύουν ζεύγη: υπώνυμων, μερώνυμων και συνώνυμων όρων.