Λεξικολογία

Ενότητες

5η Ενότητα (Το Λεξικό)

Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη δομή και το περιεχόμενο ενός λεξικού. Να μπορούν, επίσης, να εντοπίζουν τις κατηγορίες των λέξεων της Νέας Ελληνικής με βάση σημασιομορφολογικά κριτήρια. Τέλος, να διακρίνουν τις λέξεις σε λόγιες και σε λαϊκές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τα στοιχεία που τις διαφοροποιούν.