Λεξικολογία

Ενότητες

4η Ενότητα (Λεξιλόγιο - Λεξικό)

Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαφορά των όρων: "λεξιλόγιο" - "λεξικό". Να γνωρίσουν τι συνεπάγεται η λεξική γνώση και να αντιληφθούν τη δομή και το περιεχόμενο του λεξικού μιας γλώσσας. Κατόπιν, να διακρίνουν την έννοια του νοητικού λεξικού, να ξεχωρίζουν τις υπαρκτές από τις πιθανές λέξεις και να κατανοήσουν τη διαδικασία της λεξικοποίησης. Τέλος, να είναι σε θέση να διακρίνουν τη βασική δομή ενός λεξικού καθώς και τις έννοιες "ενεργό" - "παθητικό" λεξιλόγιο σε μια γλώσσα.