Λεξικολογία

Ενότητες

2η Ενότητα (Η Λέξη και τα χαρακτηριστικά της)

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της "λέξης" και να γνωρίσουν τους διάφορους ορισμούς που έχουν προταθεί. Να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας λέξης καθώς και να την διακρίνουν με βάση την ορθογραφική και φωνητική/φωνολογική της αποτύπωση. Τέλος, να είναι σε θέση να αναλύουν τη γραμματική πραγμάτωση μιας λέξης καθώς και τις γραμματικές λειτουργίες της.